The Conference

The Vietnam Tech Conference is organized by Saigon South International School in HCMC and the United Nations International School in Hanoi.  The Vietnam Tech Conference is an annual technology conference open to all educators. For the benefit of student learning, this conference is designed for teachers, teaching assistants and administrators to network, share effective practices and move the use of technology forward.

Vietnam Tech Conference will:

  • Provide a venue for educators to inquire and explore how they can effectively integrate technology within the classroom

  • Create a community of educators pushing the boundaries of educational technology

  • Promote Digital citizenship and awareness throughout our learning community

Hội thảo Vietnam Tech Conference được tổ chức bởi Trường Quốc Tế Nam Sài Gòn ở TP. Hồ Chí Minh và Trường Quốc Tế Liên Hiệp Quốc ở Hà Nội. Hội thảo là một sự kiện hằng năm dành cho những người làm trong ngành giáo dục. Lấy việc học của học sinh làm tiên chỉ, hội thảo này được thiết kế cho giáo viên và ban giám hiệu có cơ hội giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm giảng dạy, đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển của công nghệ.

Vietnam Tech Conference sẽ:

  • Cung cấp một địa chỉ cho nhà giáo để tìm hiểu và khám phá những phương cách tích hợp công nghệ một cách hiệu quả vào trong lớp học.

  • Tạo ra một cộng đồng các nhà giáo muốn phá vỡ những rào cản của công nghệ giáo dục.

  • Tuyên truyền nhận thức về Công Dân Kĩ Thuật Số trong cộng đồng.