Thảo Nguyễn

Ms. Thảo Nguyễn có bằng Cử nhân về Giáo dục Tiểu học và bằng Tốt Nghiệp chuyên khoa Giảng dạy Tiếng Anh cho Người nói Ngôn ngữ Khác (TESOL) của Úc.  Với hơn 13 năm kinh nghiệm trong giáo dục, cô đã giảng dạy trong nhiều vai trò khác nhau trong cả hai chương trình giáo dục bậc Mầm non và Tiểu học. Ms Thảo Nguyễn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy áp dụng phương pháp Học tập qua trải nghiệm và Học tập qua Dự Án theo chuẩn PYP của các trường nằm trong khối IB trên toàn thế giới. Là một người đam mê tìm hiểu và sẵn sàng thử nghiệm những ý tưởng mới, Ms Thảo Nguyễn luôn tìm cách áp dụng những công cụ học tập tốt nhất vào lớp học của mình nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong mỗi bài học.


Related Sessions

View full schedule