Ninh Vũ

Vũ tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Việt Nam. Cô có 22 năm kinh nghiệm làm việc tại các trường quốc tế. Và năm nay là năm thứ 17 của cô tại UNIS. Khi còn ở UNIS, cô đã dạy qua tất cả các cấp lớp của bậc mẫu giáo.


Related Sessions

View full schedule