Nguyễn Thị Hiền

Tôi là Nguyễn Thị Hiền, nhân viên làm việc tại trường UNIS. Tôi tốt nghiệp ngành Sư phạm Mẫu Giáo cách đây 13 năm và có kinh nghiệm làm việc tại vài trường mầm non Song ngữ cũng như Quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Related Sessions

View full schedule