Một Số Cách Tạo Tương Tác Với Học Trò Khi Dạy Trực Tuyến

Trong buổi nói chuyện này, các thầy cô sẽ thảo luận một số cách tăng sự tương tác và tạo sự hứng thú cho học sinh thông qua việc thiết kế bài giảng và trò chơi trực tuyến. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tích hợp một số công cụ như Nearpod, Deck.toys và Screencast vào các hoạt động dạy học online.

Sign Up Here

Workshop Session 2
Location: Date: April 25, 2020 Time: 9:35 AM - 10:05 AM Language: Đinh Thị Lê