Công cụ hỗ trợ việc dạy và học trực tuyến

Buổi học này sẽ giới thiệu với các bạn 1 số công cụ hữu ích và dễ ứng dụng trong việc dạy học từ xa: – Padlet là ứng dụng để tạo ra bức tường trực tuyến để cùng làm việc và chia sẻ trong nhóm ( Bạn có thể chèn video, ghi âm, chụp ảnh, viết lên tường hay tải tài liệu lên) – Kahoot là công cụ tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm cho học sinh

Sign Up Here

Workshop Session 2
Location: Date: April 25, 2020 Time: 7:15 AM - 7:45 AM Language: Nhan Nguyen