Giờ Kể Chuyện Cho Học Sinh Lứa Tuổi Mầm Non

Trong buổi nói chuyện của tôi, tôi sẽ chia sẻ về một phần nhỏ trong chương trình Distance Learning ( Dạy và học trực tuyến ) – hoạt động Kể chuyện cho học sinh mầm non trong khi giáo viên và học sinh không có tương tác trực tiếp, và những  lưu ý khi trang bị những công cụ để giờ học diễn ra một cách hiệu quả.

Sign Up Here

Workshop Session 2
Location: Date: April 25, 2020 Time: 12:30 PM - 1:00 PM Language: Nguyễn Thị Hiền