Quản lý việc dạy và học thông qua công cụ Google Classroom 

Chia sẻ bài học với học sinh của bạn trong trường hợp đóng cửa trường học như hiện nay là một việc rất quan trọng đối với bất kỳ giáo viên nào. Để đảm bảo cho quá trình học trực tuyến của học sinh đạt được kết quả tốt nhất và tận dụng tối đa thời gian trong mỗi tiết học, bài giảng của giáo viên cần được quản lý một cách có hệ thống, thân thiện với người sử dụng, thiết lập một môi trường giáo dục từ xa hai chiều và dễ dàng trao đổi. Nếu bạn là giáo viên, và đang muốn xây dựng một lớp học trực tuyến nhằm cung cấp các nhiệm vụ hàng tuần, bài tập ngữ pháp, video, đưa ra phản hồi nhanh chóng cho học sinh, báo cáo kết quả học tập và hơn thế nữa với các học viên của mình,  tôi tin chắc rằng Google Classroom có thể giúp bạn!
Sign Up Here

Workshop Session 2
Location: Date: April 25, 2020 Time: 9:00 AM - 9:30 AM Language: Thảo Nguyễn