Thiết kế các hoạt động học vui vẻ ở nhà dành cho trẻ từ 3-6 tuổi, sử dụng các đồ dùng đơn giản sẵn có

Trẻ em cần các hoạt động vui vẻ khi ở nhà. Làm cách nào để giáo viên và phụ huynh biến những đồ dùng đơn giản sẵn có trong nhà thành các công cụ học tập giúp học sinh hứng thú tham gia và vui vẻ? Hãy tham gia chuyên đề này và học hỏi một số gợi ý và ý tưởng để khiến thời gian con bạn nghỉ ở nhà có ý nghĩa hơn. Chuyên đề này phù hợp nhất với giáo viên và phụ huynh có con từ 3-6 tuổi.

Sign Up Here

Workshop Session 3
Location: Date: April 25, 2020 Time: 9:00 AM - 9:30 AM Language: Trần Bảo Ngọc