Làm thế nào để thu hút học sinh với việc học từ xa?

Đến với hội thảo này, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những thành công và thách thức mà chúng ta, các giáo viên, đang phải đối mặt với việc dạy và học từ xa. Chúng ta có thể học được những phương pháp dạy học đơn giản nhưng hiệu quả để giúp cho học sinh hứng thú với việc học từ xa.
Sign Up Here

Workshop Session 2
Location: Date: April 25, 2020 Time: 10:10 AM - 10:40 AM Language: Dung Tran