Hỗ trợ học sinh tiểu học ôn luyện kỹ năng Cộng, Trừ, Nhân, Chia, qua các trò chơi sử dụng Bộ Tú Lơ Khơ

Tương tác với học sinh qua dạy học trực tuyến hoặc trực tiếp bằng các trò chơi là một cách học vui vẻ và hiệu quả. Để tiết kiệm thời gian, công sức cho người dạy học, chúng tôi xin chia sẻ một công cụ hữu ích, đó là bộ Tú Lơ Khơ. Các trò chơi thông qua việc sử dụng bộ tú này sẽ giúp trẻ ôn luyện 4 kỹ năng cộng, trừ, nhân và chia trong môn toán ở bậc Tiểu Học.

Sign Up Here

Workshop Session 5
Location: Date: April 25, 2020 Time: 7:15 AM - 7:45 AM Language: Đặng Thanh Hoa