Một tuần dạy học từ xa ở khối mẫu giáo

“Một tuần dạy học từ xa ở khối mẫu giáo”  sẽ chia sẻ với các anh chị hoạt động giảng dạy ở Unis diễn ra như thế nào để có thể đảm bảo tốt nhất việc tiếp tục chạy chương trình học đúng như yêu cầu đã đưa ra từ đầu năm học và đảm bảo sự gắn kết, tương tác cao giữa thày và trò. Từ họp tổ chuyên môn để đưa ra kế hoạch giảng dạy cho cả 1 tuần và gửi đến phụ huynh trên Google slide vào cuối tuần trước đó đến cách giáo viên hoạt động cùng con trong giờ Zoom hàng ngày và nhận xét, đánh giá bài của các con trên Seesaw. Unis đã đi được cả một chặng đường hơn mười tuần Giáo dục từ xa và đó là cả một quá trình nỗ lực không ngừng để các con dù rất nhỏ tuổi vẫn có thể duy trì và yêu thích việc học ở trường dù chỉ là học ảo trên mạng.
Sign Up Here

Workshop Session 2
Location: Date: April 25, 2020 Time: 11:55 AM - 12:25 PM Language: Trần Thị Thu